17 Mart 2014 Pazartesi

KUR'AN'A BAKIS ALI SERIATI

KUR'AN'A BAKIŞ

  Bu kitabı öncelikli olarak okuma listeme almamın bir çok sebebi var ama özellikle hem batı hem de doğu (İslam ve Batı) kültürünü tanıma fırsatını bulmuş ender bir mücahid şahsiyet ve sosyolog olması hasabiyle tercih sebebimiz olmuştur.
  Öncelikli olarak Kur'an'ın hayatımızda ki konumunu dert edinmiş ve 'Kur'an'ın ilk mesajı oku'dur,İşit değil..!' diyerek Kur'an'ın okunacak ilk kitap olması gerektiği üzerinde durmuş,Kur'an'ın insanı bilinçli kılmak,uyandırmak,kendine getirmek,müslümanı şahsiyetine kavuşturmak gibi bir derdi olduğunu dillendirmiştir.
  Kur'an'ı tanımak ve anlamak için ne yapmamız gerektiği konusunda etraflıca düşünülmüş bizlere rehber niteliğinde çözüm yolları sunmuştur.Kur'an'ın  inzal dönemininde; aslında gayet medeni olan bir topluluğu ondan haberdar olmadığı için 'cahil' olarak nitelemesine dikkat çekmiş,bu durumun günümüz toplumunu da kapsadığını yani O'ndan bi haber toplumların da cehalet döneminden farksız olduğuna dikkat çekmiştir.
  Emperyalist Batı'nın Afrika'daki sömürü düzenlerini aslında oradaki müslüman halkın Kur'an'ı hayatlarından çıkarması ile hayata geçmiş olduğunu ve yine bu sömürü düzeninin son bulması için harekete geçmelerine Kur'an'a yüzlerini dönmeleri ile ancak mümkün olabildiğini tarihten notlarla ortaya çıkarmıştır.Bu özgürlük arayışı ve başkaldırı da bizzat kendisi de Cezayir'de Kurtuluş örgütünde aktif olarak rol almış olması ayrıca tarafımızdan takdire şayan olarak görülmüştür.İşte Kur'an'ın ölü ruhları nasılda dirilteceği ve müslüman toplumlara esareti tattırmayacağı,gönülleri feth ederek büyük medeniyetler kurabilme kapasitesinden bahsederek Allah'ın bize rahmet olarak indirdiği ayetlerin asıl mucizesi olan Feth etme özelliğini vurgulamaktadır.


  Tüm bunların yanında Kur'an üzerinde ilmi araştırmaların yapılması gerektiğini,günümüz teknolojilerininde kullanılarak daha da fazla yararlanma olanağının olduğundan bahsetmektedir.
  Kur'an'ı okurken  boş ellerle ve ön yargılardan uzak bir tutum sergileyerek sanki tüm ayetler şuan sana iniyormuş gibi okunması gerektiğine işaret etmiştir.
  Günümüzfen,matematik,sosyolji,fizik,biyoloji,astronomi vs.. ilimlerinin Kur'an ışığında yorumlanması ile daha da mükemmelleşeceği kanaatini savunmaktadır.
  Miladi takvime göre 610 yıllarında kabile düzeninin hakim olduğu topluğun çeyrek asırdan daha da kısa bir zaman diliminde dünyanın kaderini tayin edecek duruma gelmesi,cihanı kuşatan süper güçleri yenilgiye uğratmasını ve bir asırdan daha kısa bir süre içinde beşer tarihinde yeni ve devrimci bir kültür medeniyeti vücüda getirmesi ancak Kur'an'ı hayatlarının merkezine oturtmuş olmaları nedeniyle olmuştur.
 Bizlere düşense günümüz geleneksel islam anlayışından hızla uzaklaşıp,Kur'an'ı anlamak-anlatmak ve hayatımızı onun ışığında tanzim edebilmek için tüm yolları denememiz gerçeğidir.Korkarız ki Kur'an nurundan ve feyzinden uzak bu geleneksel anlayış ile toplumsal helak ve esaretler kaçınılmaz olacaktır.
 İşte bize bu uyanışı ve idraki sağladığı için yazar Dr.Ali Şeriati'ye minnetlerimizi ve dualarımızı sunuyor,tercümesi,basımı ve dağıtımında emeği geçen herkese teşekkürü bizzat borç biliyoruz.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder