18 Mart 2014 Salı

BILGI BILINCI EKREM SAGIROGLU

"BİLGİ BİLİNCİ" EKREM SAĞIROGLU


  Kuran'ın ilk emri 'oku' ama neyi okumalıyım diye hayıflanıyorsanız,tam size göre bir kitapla karşı karşıyasınız demektir.Sizi bilgiye götüren yolu ve 'bilinçli okumayı' öğretecek bir kaynağı tanıtmaktan mutluluk duyuyorum.Sayılı günlerden oluşan ömrümüzde sayısız kitap ve bilgi deryası içinde kaybolmadan nasıl daha seçici ve hedefe götüren okumalar yapacağınızı yazarın akıcı ve engin bilgileri sayesinde kolay bir şekilde kavrayacaksınız.

  Kokuşmuş düzenin bombardımanı altında olan hayatımızı sığlıktan kurtarıp,tasavvur dünyamızı yeniden inşa etmek,manevi değerlerlerin hakkını vererek öğrenmek-öğretmek amacıyla;   kültür,tarih,siyaset,zaman,bilgi,iktisat,ahlak,Kur'an,ahiret,ümmet,islam,şehadet,sünnet,dua,tevhid,cihad,takva,iman,toplum,fıkıh,akaid,tefsir,siyer,roman,hiyaye,şiir vb.. konularda ne okumalıyız?Hangi eserleri öncelemeliyizi hakkıyla belirtmiş nadide bir eser.
 
Kitapla kurulan medeniyetler kalıcı olduğu gibi,her kitap ta yeni bir dünya kurar insan hayatına.
İşte nasıl ki kitapla kurulan medeniyetler kalıcı ve sağlam ise kitabın kurduğu dünyalarda kolay yıkılmaz onunla düşünen insan sağlam adımlarla basar adımlarını.Ve işte vahşet uygarlığına düşmüş insanlık ancak kitaba yönelerek gün yüzüne çıkacaktır.Asıl medeniyete ve kurtuluşa yine kitaplar sayesinde kavuşacaktır.Kitapsız olanlar rehberi olmayandır,dolayısıyla rehberi olmayanlar da inkarcılardır.Ve biz müslümanlar da İslamiyeti hakkıyla kavrayıp erdemli ve takva ehli bir kişiliğe ancak bilgi ve fikirle beslenip gelişmiş bir beyinle sahip olabiliriz.Bilgiden uzak örfe dayalı islami anlayış ise kitabi ilkeler içermediği için hem doğruluğu hem de değişmeden kalabileceği konusunda şüphe uyandırmaktadır.
  Oysa okumak ve ilim yolunda her türlü uğraş ibadetttir,salih amel ve aynı zamanda cihad'tır.Zamanımızda küfür ve dinsizlik akımları birazda popüler bilim yönünden gelmekte ve din karşıtlığı bilgi ile te'yid edilmektedir.Bu akımlara karşı ancak bilgi ile karşı konulacağı gerçeği ile bu karşı koyuş ve duruş için ilim yolunda harcanan her dakika bir cihad mahiyetinde olacaktır.
  Modern hayatın kokuşmuş düzeninden ve islamdan bi haber Kur'an tabiriyle 'cahil' veya 'avam' birisi olmamak için müslüman hem kendisini hem de elinin erdiği sözünün ulaştığı herkesi bu seviyesizlikten kurtarmak için  ilim öğrenme ve öğretme yolunda çaba göstermelidir.
  Yazarın da değindiği Tanzimat fermanından sonra oluşturulmuş,vasıflarını burada bile kolayca dile getiremediğimiz türde 'zihinleri iğdiş edilmiş,nefis putları büyümüş' bir nesil oluştu.Bu nesil ancak hakikatin bilgisine kavuşunca ve yaradılış sırrına vakıf olunca tüm bunların farkına varacaktır.Ancak biz neferler okumaktan,bilginin kaynağından uzaklaştıkça onların da hidayetten uzak,kötülüğün hakim olduğu bir dünya da yaşamaktan hiçte şikayetçi olmamamız gerekir.
 
Peki kim kurtaracak?İslamiye'te iman eden ve okuyan hem kurtulacak hem de kurtaracak dünyaya iyiliği yayacak.Zamanımızda zihin kirleten bir mekanizma işlemektedir.Bu mekanizmanın elinden gençleri kurtarmak yine biz müslümanların özel gayreti ile olacaktır.Bunun için gençlere rehber niteliğinde facebook sayfası,blog,dergi vb. faaliyetler ile bilgi ve blinçlendirme çalışmaları yapmak gerekmektedir.
  Yazarın özellikle TV konusundaki hassasiyeti çok yerinde bir tespit olmuş,off durumuna getirmediğimiz sürece tutsağı ve esri olacağımızı,hayatımızın,zihnimizin,yeteneklerimizin onun karşısında heba olacağından söz ediyor. 
  İşte tüm bunlar olurken biz okurların neyi nasıl okuyacağımızı yerinde tesbitlerle aktarıyor.Verimli okumanın taktiklerini,okumak için yer ve zaman tesbitlerini,kitaba nasıl yaklaşmak gerektiğini,çocuklara kitap sevgisinin nasıl aşılanabileceğini etraflıca anlatarak bu okumalarımızı şekillendirmek için 'Yazarlar Nasıl Okuyorlar' başlığı ile çeşitli ünlü yazarlarla kısa röportajlar yapılarak ve ne okumak gerektiği konusunda derin analizler yaparak bizleri bilgilendiriyor.
  Düşün yayıncılığın "Bilinç Serisi" kitaplarından olan bilgiye ulaşmanın rehberi olabilecek bu nadide eseri dehşetle tavsiye ediyorum.Rabb'im başta yazarı Ekrem Sağıroğlu ve yayın evi Düşün Yayıncılık olmak üzere emeği geçen herkesin mekanını cennet eylesin.Amin..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder